Zakład Magar jest beneficjentem dofinansowania z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest wdrożenie wyników badań w zakresie zastosowania nanotechnologii srebra w produkcji skór naturalnych i wprowadzenia innowacyjnych produktów na rynek.

Magar dąży do pozostania w czołówce innowacji w branży a wdrażany projekt jest świadectwem naszego zaangażowania.

Podstawowym założeniem inicjatywy jest zintegrowanie wyników badań w procesie produkcyjnym i wprowadzenie na rynek innowacyjnych i udoskonalonych produktów. Dzięki programowi możemy poszerzyć gamę naszych produktów jak również zwiększyć konkurencyjność i przyspieszyć rozwój zakładu.

Całkowity koszt projektu wynosi 2 430 366,84 PLN jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowiecki na lata 2014-2020 kwotą 849.640,44 zł.