1.  Kim jesteśmy?

Spółka Magar Sp. Z O.O.  jest administratorem strony internetowej https://magar.radom.pl/ i administratorem danych osobowych, które zbieramy za jej pośrednictwem.

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej prywatności skontaktuj się z nami mailowo na adres: biuro@magar.radom.pl

 1. Do kogo kierujemy te informacje?

Poniższe informacje kierujemy do Ciebie, czyli osoby odwiedzającej naszą stronę internetową i korzystającej z dostępnych tu usług.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jeśli chcesz skorzystać z oferowanej przez nas usługi, musisz podać nam dane potrzebne do jej świadczenia. Podanie niezbędnych danych i korzystanie z usług jest jednak w pełni dobrowolne.

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością Magar, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@magar.radom.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych

Spółka posiada Inspektora Ochrony Danych – aktualnie jest to pani Aneta Marut – która chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@magar.radom.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe – w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 • płeć,
 • data rejestracji,
 • imię i nazwisko (jeśli podano),
 • nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • numer zamówienia,
 • numer telefonu,
 • numer konta bankowego,
 • zatwierdzony adres biura,
 • numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska – wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane),
 • adres e-mail,
 • numer zlecenia,
 • ewentualnie adres zamieszkania – jeżeli następuje zwrot pieniędzy,
 • ewentualnie numer rachunku bankowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska – wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 • numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu);

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • numer telefonu,
 • numer zlecenia

– o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) formą kontaktu telefonicznego (nie wymagamy obowiązkowego podania numeru telefonu). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

W celu przechowywania nieopłaconych zapytań przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię,
 • adres e-mail,
 • numer zlecenia

– może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z usługi podejmie Pan/Pani po pewnym czasie od otrzymania wyceny. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes;

W celu badania satysfakcji z oferowanych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail
 • numer zlecenia

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);

W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię,
 • nazwisko (jeśli zostanie podane),
 • adres e-mail,

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 • numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
 • adres e-mail,
 • IP,
 • numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
 • adres e-mail,
 • numer zlecenia

– na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

– dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);

W celu zamieszczenia przez Pana/Panią komentarza na stronie internetowej pod opublikowanym artykułem przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię lub nick,
 • numer IP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych);

W celu zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię, ewentualnie nazwisko,
 • zawód,
 • wiek.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie opinii jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

 1. Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych;
 • sprostowania Twoich danych;
 • usunięcia Twoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • przeniesienia Twoich danych;
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (nie robimy tego);
 • wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do tego, żeby wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do lokalnego organu ochrony danych w Twoim kraju zamieszkania.

 1. Jak długo przechowujemy dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej informacji.

 1. Odbiorcy Twoich danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom, którzy wspierają nas w dostarczaniu Ci żądanych usług lub w obsłudze prawnej. Mogą to być:

 • partnerzy odpowiedzialni za hosting i serwisowanie forum;
 • partnerzy dostarczający nam narzędzia do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych;
 • partnerzy pomagający nam w analizie danych poprzez dostarczenie narzędzi analitycznych;
 • kancelarie prawne świadczące nam obsługę prawną.

Jeśli będziemy do tego zobowiązani, udostępnimy Twoje dane osobowe zainteresowanym sądom lub organom administracji publicznej.

 1. Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych w ramach korzystania przez nas z narzędzi statystycznych. W takim przypadku zapewniamy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych i opieramy się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych, takich jak standardowe klauzule umowne UE.